Python #4 – input() Fonksiyonu ve Veri Tipi Dönüşümleri

Son güncelleme: 22 Aralık 2021

Bu zamana kadar yaptığımız örneklerde hep kodların içindeki verileri kullanarak birşeyler yapmaya çalıştık. Fakat kullanıcısı olduğumuz programlar, uygulamalar, web siteleri vb. çoğu zaman bizimle etkileşim içindedir. Yani bizden aldığı veriler ile çalışır. Herhangi bir sistemin kullanıcısı ile etkileşime girmesi önemli bir durumdur.

Python’da kullanıcıdan veri alarak projelerimizi daha etkileşimli hale getirmek için input() fonksiyonunu kullanırız.

input(“Kullanıcının girmesi gereken veri için yönlendirme mesajı buraya yazılır“)

ad = input("Adınızı yazınız: ")
print("Hoşgeldin" , ad)
Adınızı yazınız: Zeynep
Hoşgeldin Zeynep

Dikkatinizi birşey çekmiştir. input() fonksiyonunu bir değişkene atadık. Çünkü kullanıcıdan alınan veriyi kod kısmına dahil ederken, verinin havada kalmaması için değişkene atamamız gerekir.

Bir örnek daha;

ad = input("Adınızı yazınız: ")
sinif = input("Sınıfınızı yazınız: ")
okul_no = input("Okul numaranızı yazınız: ")
print(sinif , "sınıfından" , okul_no , "numaralı öğrencimiz", ad)
Adınızı yazınız: Mert
Sınıfınızı yazınız: 9A
Okul numaranızı yazınız: 70
9A sınıfından 70 numaralı öğrencimiz Mert

Önemli bir örnek daha;

sayi1 = input("Birinci sayıyı giriniz: ")
sayi2 = input("İkinci sayıyı giriniz: ")
print("İki sayının toplamı", sayi1+sayi2)
Birinci sayıyı giriniz: 8
İkinci sayıyı giriniz: 9
İki sayının toplamı 89

8 ve 9 sayılarının toplamı ne zamandır 89! Evet değil. Bunun sebebi input() fonksiyonun verileri çekerken her zaman karakter dizisi (str – string) olarak çekmesidir. Bu noktada veri tipi dönüşümü için kullanacağımız fonksiyonlar devreye giriyor. Şimdi bu veri türlerini ve dönüştürmek için kullanacağımız fonksiyonlara bakalım.

VERİ TİPİ DÖNÜŞÜMLERİ

1- int()

Sayı değerli bir veriyi (“34”, 4.3 gibi) tam sayıya (integer) dönüştürmek için kullanılır.

k = "34"
f = 4.3
print(int(k))
print(int(f))
print(int(k) + int(f))
34
4
38

input() fonksiyonu ile gelen sayı değerli bir karakter veri için kullanırken, input() fonksiyonunu int() fonksiyonuna ait parantezin içine yazarız.

s1 = int(input("Birinci sayıyı giriniz: "))
s2 = int(input("İkinci sayıyı giriniz: "))
print("İki sayının toplamı", s1+s2)
Birinci sayıyı giriniz: 8
İkinci sayıyı giriniz: 9
İki sayının toplamı 17

2 – str()

Herhangi türdeki bir veriyi karakter veriye (str – string) dönüştürmek için kullanılır.

t_sayi = 38
o_sayi = 4.25
print(str(t_sayi) + str(o_sayi))
384.25

Yukarıdaki veriler str() fonksiyonu ile karakter veriye dönüştükten sonra + operatörü ile işlendiği için ekran çıktısı bu şekilde oldu.

3 – float()

Sayı değerli bir veriyi (“64”, 8 gibi) ondalıklı sayıya (float) dönüştürmek için kullanılır.

k = "64"
f = 8
print(float(k))
print(float(f))
print(float(k) + float(f))
64.0
8.0
72.0

Genel olarak kullanılan veri tipleri bu şekilde ve birbirleri arasındaki dönüşümleri bu fonksiyonlar ile yapıyoruz. Son olarak;

Herhangi bir verinin tipinin ne olduğunu öğrenmek istersek type() fonkisoyunundan yararlanırız.

type(veri)

print(type(3))
print(type("ffgr53"))
print(type(73.125))
<class 'int'>
<class 'str'>
<class 'float'>

Ekran çıktısında verinin tipini görebilmek için print() fonksiyonunun içine yazmamız gerekir.

Daha etkileşimli programlar hazırlayabilmek için input() fonksiyonunu, kullandığımız verileri daha etkili kullanabilmek için ise veri tiplerinin dönüşümlerini inceledik. Soru, görüş ve önerini yorum olarak iletebilirsin.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.