Python #3 – print() Fonksiyonu

Son güncelleme: 22 Aralık 2021

print() fonksiyonu ekrana çıktı vermemizi, parantez içine yazılan verileri ekranda görmemizi sağlar (Fonksiyon kavramını daha sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Şuan belli bir görev için oluşturulmuş özel komutlar olarak bilmen yeterli). Bu veri türlerini daha önce “Python #1 – Veri Türleri“nde bahsetmiştik.

Karakter dizilerini (sözel verileri) tırnak işaretleri (” “) arasına alarak yazmamız gerektiğini hatırlayalım.

print("Bu bir karakter dizisidir.")
print(1234567890)
Bu bir karakter dizisidir.
1234567890

Değişkenlerin içindeki değerleride yazdırırken print() fonksiyonunu kullanırız.

ogrencı_adı="Oğuz Mert YILDIZ"
okul_no="70"
print(ogrencı_adı)
print(okul_no)
Oğuz Mert YILDIZ
70

Karakter dizilerini yazdırırken tırnak işaretleri (” “) arasına yazman gerektiğini daha önce söylemiştim. Bundan başka seçeneklerimizde mevcut;

1- Çift tırnak (” “)

2- Tek tırnak (‘ ‘)

3- Üç tırnak (“”” “”” veya ”’ ”’)

Oluşacak bazı sıkıntılardan dolayı bu seçenekler oluşturulmuştur. Örneğin çift tırnak kullanırken;

print("Bilgisayar bilimi dersimizde "Python" programlama dilini işliyoruz.") 

şeklinde bir karakter dizisini ekrana yazdırmak istersek aşağıdaki gibi bir hata alırız.

File "main.py", line 1
  print("Bilgisayar bilimi dersimizde "Python" programlama dilini işliyoruz.")
                       ^
SyntaxError: invalid syntax

Çünkü cümle içerisinde kullanılan çift tırnaklar karakter dizisinin nerde başlayıp bittiği ile ilgili Python da karışıklığa sebep oluyor.

Aynı durumu tek tırnak içinde yaşayabiliriz.

print('Bu yıl Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü.') 
File "main.py", line 1
  print('Bu yıl Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü.')
                       ^
SyntaxError: invalid syntax

Burada da kullanılan kesme işareti hataya sebebiyet veriyor.

Karakter dizisi içindeki tırnak işareti eğer tek tırnak ise çift tırnak ile, çift tırnak ise tek tırnak ile başlayıp bitirerek bu hataları giderebiliriz. Şöyleki;

print('Bilgisayar bilimi dersimizde "Python" programlama dilini işliyoruz.') 
print("Bu yıl Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü.") 
Bilgisayar bilimi dersimizde "Python" programlama dilini işliyoruz.
Bu yıl Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü.

veya üç tırnak kullanarız;

print("""Bilgisayar bilimi dersimizde "Python" programlama dilini işliyoruz.""") 
print('''Bu yıl Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü.''') 
Bilgisayar bilimi dersimizde "Python" programlama dilini işliyoruz.
Bu yıl Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü.

Üç tırnağı sadece bu amaç için kullanmıyoruz. Esas amacı satır satır yazı yazmaktır.

print("""1- Ali
2- Ahmet
3- Ayşe
4- Tuğçe
5- Defne""")
1- Ali
2- Ahmet
3- Ayşe
4- Tuğçe
5- Defne

print() Fonksiyonuna Ait Parametreler

Fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için oluşturulmuş ifadelerdir. Bu görevi yerine getirmek içinde verilere ihtiyaç duyar. Fonksiyona ait parantezlerin içine yazılan verilere parametre denir. Eğer birden fazla parametre yazılırsa, her bir parametre arasına virgül (,) koyulur.

print("Bilgisayar","Bilimi","Dersi")
print("İki sayının toplamı",2+3,"'tir.")
Bilgisayar Bilimi Dersi
İki sayının toplamı 5 'tir.

Daha önce artı (+) operatörünü kullanarak sadece karakter dizilerini birleştirmiştik. Fakat buradaki durum farklı, print() fonksiyonunda virgül ile ayrılan her türlü parametre (tüm veri türleri, değişkenler…) birleştirilir ve aralarına birer boşluk koyulur. “Birleştirme işini anladım, peki bu boşluk nasıl oluştu?” diyorsan, şimdi bu sorudan yola çıkarak print() fonksiyonuna ait özel parametrelere bakalım;


1. sep

Yukarıda bahsedilen, her bir parametre arasına bir boşluk koyulmasının sebebi sep parametresidir. sep parametresi parametreler arasına hangi karakterin yerleştirileceğine belirler. sep parametresini kullanmasakta varsayılan değeri olan boşluk karakteri (” “) her zaman parametrelerin arasına koyulur.

print("Ahmet", "YILMAZ", "Basketbol", 1.93, "Oyun Kurucu")
print("Ahmet", "YILMAZ", "Basketbol", 1.93, "Oyun Kurucu", sep=" ")
Ahmet YILMAZ Basketbol 1.93 Oyun Kurucu
Ahmet YILMAZ Basketbol 1.93 Oyun Kurucu

Peki, parametreler arasına boşluk koymayacağım veya başka bir karakter (örneğin – (tire) işareti) koyacağım durum olursa ne yapacağım? Bu parametrenin değerini nasıl değiştireceğim? Şöyle ki;

print("A", "a", "B", "b", "C", "c", sep=" - ")
print(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sep=", ")
A - a - B - b - C - c
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

2. end

end parametresi, parametler yazıldıktan sonra bunların sonuna hangi karakterin yazılacağına belirler.

print("A", "a")
print("B", "b")
A a
B b

Yukarıdaki örnekte end parametresini kullanmayıp varsayılan değerini işlemesini istedik ve sonuç olarak her birinin sonuna “” veya ” “(boşluk) koymadı. Bir alt satıra geçmek için varsayılan değeri olan “\n” özel ifadesini kullandı ve parametreleri ekrana yazdırdıktan sonra bir alt satıra geçti.

print("A", "a", end=" *** ")
print("B", "b", end=" - ")
print("C", "c", end="\n")
print("D", "d")
A a *** B b - C c
D d

“\n” ifadesini normal bir karakter dizisinin içinde de kullanabiliriz. Kullanıldığı yerden sonra gelen karakterleri bir alt satıra indirir.

print("Ne mutlu \nTÜRK'üm diyene!")
Ne mutlu
TÜRK'üm diyene!

print() fonksiyonuna ait file ve flush adında iki tane daha özel parametre vardır. Bunlara daha sonra değinilecektir.


Yıldız (*) Operatörü

Daha önce yıldız operatörünü kullanarak karakter dizilerini tekrarlatmıştık. Hatırlayalım;

print("^"*36)
print("^"*10, "Hoşgeldiniz!!!", "^"*10)
print("^"*36)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^ Hoşgeldiniz!!! ^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Karakter dizisinin sonuna yıldız operatörünü ekleyip, tekrar adedinide yazdıktan sonra karakter dizisi o sayı adedince tekrarlıyordu. Yıldız (*) operatörünü farklı bir amaç içinde kullanabiliyoruz. Karakter dizisinin başına sadece yıldız operatörünü eklediğimiz an o karakter dizisini karakter karakter ayırıp, her birinin farklı parametreler olmasını sağlıyor. Örneklendirelim;

print(*"YBFL")
Y B F L

Ekran çıktısından belkide pek anlamamış olabilirsin. Kısacası yıldız operatörünü bu şekilde kullanınca sanki aşağıdaki yazmış oluyoruz;

print("Y","B","F","L")
Y B F L

Bunu nerede kullanabileceğin hayal gücüne kalmış. 🙂

Bu derste print() fonksiyonunu tam olmasada ayrıntılı olarak inceledik. Soru, görüş ve önerini yorum olarak iletebilirsin.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.