Python #1 – Veri Türleri

Genel olarak programlama dillerinde kullanılan veri türlerinden “K1.3. Problem Çözme Süreci-1” adlı sunuda bahsetmiştim. Şimdi Python’daki genel olarak kullanılan veri türlerini ve kullanımını inceleyelim.

1.KARAKTER DİZİLERİ

Sözel verilerdir. Herhangi bir tane karakter veya karakter topluluğundan oluşabilir.

  • “Fenerbahçe”
  • “Yücel Boru Fen Lisesi
  • “?” → Bir karakter
  • ” ” → Evet boşlukta bir karakterdir.
  • “123456” → Evet buda bir karakter dizisidir. Nedenini açıklayacağım…

Yukarıdaki örneklerde dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var.

  1. Sadece karakter dizileri iki çift tırnak işareti(” “) veya iki tek tırnak işareti (‘ ‘) arasına yazılır. (Çift tırnak işareti kullanmanızı öneririm.)
  2. Bazı durumlarda sayıları sözel veri olarak kullanmamız gerekecek. Mesela program içerisinde tanımladığınız herhangi bir sayıyı matematiksel işlem için kullanmıyacaksanız karakter dizisi olarak tanımlayın. Daha da ayrıntılı olarak ileride bahsedeceğim.
  3. Tırnak işaretlerinin arasına istediğimiz şekilde yazı yazabiliriz ve program çıktısında tırnakların arasındaki metin yazdığımız gibi çıkar.

Karakter dizileri ile yapılabilecek bazı özel işlemler;

1. + operatörü, birden fazla karakter veya karakter dizisini birleştirmek için kullanılır.

"Fener"+"bahçe"
"9"+"-"+"C"
"Leyla"+"ile"+"Mecnun"

Bu kodlar çalıştırıldığında ekran görüntüsü;

Fenerbahçe
9-C
LeylaileMecnun

Son örnekte küçük bir sorun var çünkü + operatörü karakter dizilerini direkt olarak birleştirir. Aralarına boşluk bırakmak istiyorsak şöyle yapabilirdik;

"Leyla"+" "+"ile"+" "+"Mecnun"
"Leyla"+" ile "+"Mecnun"
"Leyla "+"ile"+" Mecnun"

Bu kodlar çalıştırıldığında ekran görüntüsü;

Leyla ile Mecnun
Leyla ile Mecnun
Leyla ile Mecnun

2. * operatörü, karakter veya karakter dizisini tekrarlamak için kullanılır.

"a"*10
"Aferin "*5
"10"*3
aaaaaaaaaa
Aferin Aferin Aferin Aferin Aferin 
101010

“10” şeklinde yazdığımız anda bu veri sayı değil karakter dizisi olarak alınır. Bu yüzden ekran çıktısıda “101010” şeklinde çıkar.

+ ve * işaretlerini birlikte kullanalım;

"Hey"+"y"*10
"-"*10+"BAŞLIK"+"-"*10
("<"+"#"+">")*5
Heyyyyyyyyyyy
----------BAŞLIK----------
<#><#><#><#><#>

2. SAYILAR

Matematiksel bir işleme sokacağımız her türlü sayısal verilerdir. Tam sayılar, Ondalıklı sayılar gibi…

Kodlarımızı yazarken sayıları olduğu gibi yazarız. Karakter dizileri gibi tırnak içine almayız.

İşlem yaparken matematiksel operatörleri kullanıyoruz.

OPERATÖR
GÖREVİ
+Toplama
Çıkarma
*Çarpma
/Bölme
%Kalan Bulma
**Üs Alma
11+222
34.5-43
2*5.99
3333/3
10%2
2**4
233
-8.5
11.98
1111
0
16

Ondalıklı sayılarda ondalık kısmı nokta(.) ile ayrılır. Virgül(,) kullanılmaz.

Genel olarak kullanılan veri türlerini inceledik. Daha sonra bu veri türlerine biraz daha açarak bahsedeceğiz.

Değerli görüşlerinizi ve sorularınızı yorum olarak iletiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.