Python #2 – Değişkenler

Son Güncelleme -

Değişkenler tüm programlama dillerinin olmazsa olmazıdır. Tanımlamak gerekirse, program içerisinde herhangi bir değeri tutan, program çalıştığı süre içerisinde birden fazla değer alabilen, tanımlandıktan sonra istenilen herhangi bir yerde çağırılabilen elemanlardır. Tanımından bile ne kadar çok şey yaptığı az çok anlaşılıyor. Şöyle bir örnekle somutlaştıralım;

Değişkenleri bilmeden aşağıdaki temel işlemleri bu şekilde yazardık.

34567+66632
66632-34567
34567*66632
66632/34567

Lakin yukarıda herhangi bir sayıyı değiştirmek isteseydik o sayıyı teker teker bulup değiştirmemiz gerekirdi. Ama burda ileride faydasını daha iyi anlayacağınız değişkenler yardımımıza koşuyor. Yukarıdaki işlemleri değişkenler ile yapalım.

UYARI: Değişkenlere değer atarken sadece = (eşit) işareti kullanılır. İlk önce değişken adı belirlenir, = (eşit) işareti konur ve tutacağı değer yazılır.

sayi1=34567
sayi2=66632

sayi1+sayi2
sayi2-sayi1
sayi1*sayi2
sayi2/sayi1

Burada ise sadece yukarıdaki değişken değerlerini değiştirmeniz yeterli olacaktır.

DEĞİŞKEN ADLARI

Değişken adlarını yazarken dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

1.Değişken adları sayı veya semboller ile başlamaz.

1.sayi=72
%yuzde=35
2_kitap=10
+maas=400

2. Değişken adları bir harf ya da _ (alt çizgi) ile başlar.

sayi1=72
yuzde=35
_iki_kitap=10
artiMaas=400

3. Mümkünse Türkçe karakter (ç, ğ, ı, İ, ş, ö, ü) kullanmayın. Python’da herhangi bir hata vermez ama çoğu programlama dilinde desteklenmez. Alışkanlık olması sebebiyle kullanmamaya çalışın.

ogrenci_adi="volkan"
sinif=11

4. Programlama diline ait özel ifadeler değişken ismi olarak kullanılmaz.

import keyword
print(keyword.kwlist)

#Yukarıdaki kodlar çalşınca ekranda çıkacak aşağıdaki ifadeler kullanılmaz.
#'False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 
#'async', 'await', 'break', 'class', 'continue', 
#'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 
#'for', 'from', 'global', 'if', 'import', 'in', 'is', 
#'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 
#'return', 'try', 'while', 'with', 'yield'

5. Değişken adını oluşturan kelimeler arasında boşluk olmaz. Kelimeleri ayırmak isterseniz;

degisken_adi=12345  #Kelimeler arasına _ (alt çizgi) koyun.
degiskenAdi="Python" #İkinci kelimenin başharfini büyük yazın.

6. Mümkün olduğunca değişkenin adı ile içindeki değer tutarlı olsun. Programda herhangi bir hata oluşmaz ama tutarlılık olmadığı için ilerleyen zamanlarda değişkenin nasıl bir değer tuttuğu karıştırılabilir ve basit ama can sıkan hatalar ile karşılaşırsınız.

meyve="Lahana" #Lahana ne zamandan beri meyve
yazili_notu1=100345 #Böyle yazılı notu mu olur

Değişken tanımlamanın nasıl olacağını öğrendik. Biraz pratik yaparak daha iyi öğrenelim.

UYGULAMA 1

ad="Volkan"
soyad="YILDIZ"
tel="505 505 55 00"
print(ad,soyad,tel)
Volkan YILDIZ 505 505 55 00

UYGULAMA 2

sinav1=90
sinav2=83
ortalama=(sinav1+sinav2)/2
print("Not Ortalaması",ortalama)
Not Ortalaması 86.5

UYGULAMA 3

Çapı 20 olan dairenin çevresini ve alanını bulan ve ekranda gösteren programı Python ile oluşturalım. (Daire Ç=2πr A=πr2)

cap=20 #çap değerini biliyorduk direkt olarak değişkene atadık.
yaricap=cap/2 #yarıçapı bulabilmek için çap ikiye bölünür.
pi=3.14
cevre=2*pi*yaricap
alan=pi*(yaricap**2) #yaricap*yaricap ta olabilirdi.
print("Çevre:",cevre) 
print("Alan:",alan)
#print() sonucu ekranda gösterir. Ayrıntılı olarak bir sonraki ders göreceğiz. 

İPUCU sayısal_veri**üs ifadesi ile herhangi bir sayısal_veri’nin kuvveti alınabilir. 45 yerine 4**5

Çevre: 62.800000000000004
Alan: 314.0

UYGULAMA 4

Maaşı 3450 lira olan birinin %3’lük bir zam ile alacağı yeni maaşı hesaplayan ve ekranda gösteren programı Python ile oluşturalım.

maas=3450 #Maas miktarı
zamOrani=3 #Zam Orani
yeni_maas=maas+((maas*zamOrani)/100) #Yeni maaşı hesapla
print("Yeni Maaş Miktarı:",yeni_maas)
#print() sonucu ekranda gösterir. Ayrıntılı olarak bir sonraki derste göreceğiz. 
Yeni Maaş Miktarı: 3553.5

DEĞİŞKENLER İLE İLGİLİ İPUÇLARI

1-Aynı değere sahip değişkenleri tanımlarken şunu yapabiliriz;

mart=nisan=mayis="İLKBAHAR"
haziran=temmuz=agustos="YAZ"
eylul=ekim=kasim="SONBAHAR"
aralik=ocak=subat="KIŞ"

Pythonda yukarıdaki özellik olmasaydı değişkenleri aşağıdaki gibi teker teker tanımlamamız gerekirdi.

mart="İLKBAHAR"
nisan="İLKBAHAR"
mayis="İLKBAHAR"
haziran"YAZ"
temmuz="YAZ"
agustos="YAZ"
eylul="SONBAHAR"
ekim="SONBAHAR"
kasim="SONBAHAR"
aralik"KIŞ"
ocak="KIŞ"
subat="KIŞ"

Bunu yapmak hem bizi yorardı hemde programı (buradaki yorma ifadesini ileride daha iyi anlıyacaksınız)

2-Değikenlerin değerlerini takas edebiliriz.

defne="Sınıf Başkanı"
oguz="Sınıf Başkanı Yardımcısı"
defne,oguz=oguz,defne #oguz'un değeri "Sınıf Başkanı", defne'nin değeri "Sınıf Başkanı Yardımcısı" olur.
print("Defne",defne)
print("Oğuz",oguz)
#print() sonucu ekranda gösterir. Ayrıntılı olarak bir sonraki derste göreceğiz. 

Yukarıda takas işlemini gerçekleştirdik ve sonuç olarak şöyle birşey karşımıza gelecektir;

Defne Sınıf Başkanı Yardımcısı
Oğuz Sınıf Başkanı

Takas işlemi ile alakalı bir örnek daha verelim;

a=1
b=2
c=3
print(a,b,c)
a,b,c=b,c,a #a 2, b 3, c 1 oldu.
print(a,b,c)
1 2 3
2 3 1

Değişkenleri mümkün olduğunca ayrıntılı olarak anlatmaya çalıştım. Değişkenleri iyice anlamaya çalışın çünkü kodladığımız her programda kullanacağız.

Konu ile alakalı soru ve görüşlerinizi yorum olarak iletiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.