Python #1 – Veri Türleri

Son Güncelleme

Genel olarak programlama dillerinde kullanılan veri türlerinden “K1.3. Problem Çözme Süreci-1” adlı sunuda bahsetmiştim. Şimdi Python’daki genel olarak kullanılan veri türlerini ve kullanımını inceleyelim.

1.KARAKTER DİZİLERİ

Sözel verilerdir. Herhangi bir tane karakter veya karakter topluluğundan oluşabilir.

 • “Fenerbahçe”
 • “Yücel Boru Fen Lisesi
 • “?” → Bir karakter
 • ” ” → Evet boşlukta bir karakterdir.
 • “123456” → Evet buda bir karakter dizisidir. Nedenini açıklayacağım…

Yukarıdaki örneklerde dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var.

 1. Sadece karakter dizileri iki çift tırnak işareti(” “) veya iki tek tırnak işareti (‘ ‘) arasına yazılır. (Çift tırnak işareti arasına yazmayı alışkanlık haline getirmenizi öneririm.
 2. Bazı durumlarda sayıları sözel veri olarak kullanmamız gerekecek. Mesela program içerisinde tanımladığınız herhangi bir sayıyı matematiksel işlem için kullanmıyacaksanız karakter dizisi olarak tanımlayın. Daha da ayrıntılı olarak ileride bahsedeceğim.
 3. Tırnak işaretlerinin arasına istediğimiz şekilde yazı yazabiliriz ve program çıktısında tırnakların arasındaki metin yazdığımız gibi çıkar.

Karakter dizileri ile yapılabilecek bazı özel işlemler;

 • + işareti ile birden fazla karakter dizisini birleştirmek için kullanılır.
"Fener"+"bahçe"
"9"+"-"+"C"
"Leyla"+"ile"+"Mecnun"
Fenerbahçe
9-C
LeylaileMecnun

Evet son örnekte bir gariplik var çünkü + işareti karakter dizilerini direkt olarak birleştirir. Aralarına boşluk bırakmak istiyorsak şöyle yapabilirdik.

"Leyla"+" "+"ile"+" "+"Mecnun"
"Leyla"+" ile "+"Mecnun"
"Leyla "+"ile"+" Mecnun"
Leyla ile Mecnun
Leyla ile Mecnun
Leyla ile Mecnun
 • * işareti karakter dizilerini tekrarlamak için kullanılır.
"a"*10
"10"*3
"Aferin "*5
aaaaaaaaaa
101010
Aferin Aferin Aferin Aferin Aferin 

UYARI: “10” şeklinde yazdığımız anda “10” sayısı karakter dizisi olarak alınır ve ekran çıktısıda “101010” şeklinde çıkar.

 • + ve * işaretlerini birlikte kullanalım;
"Hey"+"y"*10
"-"*10+"BAŞLIK"+"-"*10
("<"+"#"+">")*5
Heyyyyyyyyyyy
----------BAŞLIK----------
<#><#><#><#><#>

2. SAYILAR

Matematiksel bir işleme sokacağımız her türlü sayısal verilerdir. Tam sayılar, Ondalıklı sayılar gibi…

HATIRLATMA: Kodlarımızı yazarken sayıları olduğu gibi yazarız. Karakter dizileri gibi tırnak içine almayız.

İşlem yaparken matematiksel operatörleri kullanıyoruz.

Operatör
Görevi
+Toplama
Çıkarma
*Çarpma
/Bölme
11+222
34.5-43
2*5.99
3333/3
233
-8.5
11.98
1111.0

UYARI: Ondalıklı sayılarda ondalık kısmı nokta(.) ile ayrılır. Virgül(,) kullanılmaz.

Genel olarak kullanılan veri türlerini inceledik. Daha sonra bu veri türlerine ait özel veri türlerinden bahsedeceğiz.

Değerli görüşlerinizi ve sorularınızı yorum olarak iletiniz.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.